ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 18/12/2006
Last Update 12/02/2021
All Pageviews
All Products/Service 450


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (450)
BANDAI
CORGI
DINKY
HOT WHEELS
LAND ROVER
DAYS GONE-VANGUARDS
MATCHBOX-REGULAR WHEELS
MATCHBOX-SUPERFAST
MATCHBOX-KING SIZE
MATCHBOX-MODELS OF YESTERYEAR
MAJORETTE
MINI
TOMICA
VOLKSWAGEN
SOLIDO
ACCESSORIES
OTHER BRAND
BOOK AND MAGAZINE
FILM TELEVISION RELATED
MILITARY VEHICLESNewsletters
Please input email
Payment

HOW TO ORDER

       To order our items is very easy:

1)    If you are not registered yet, the first step you have to do is to register yourself. You can do it clicking the link “REGISTRATION” on the home page; you must insert your information and confirm the registration.

2)   Now you can go on with your order.

      Once you do the searching for the item you are interested    

      in, you can order them, clicking on the shopping cart icon.

3)    An order can be of one or more items; once you have inserted some items on your shopping cart, you can go on with your shopping, doing further searching, while your order will remain foreground, so as you will be able to add or remove items easily. At the end of the order, total price is always shown to check it.

4)  When you are ready with your purchase, you must confirm it,

      inserting the email and the password you previously entered

      the registration and click on : “continue”.

5) Within 1 or 2 business days you will receive an invoice by

           e-mail.

PRICES AND PAYMENT METHODS

         I only accept Pay Pal.

SHIPPING PRICES (INTERNATIONAL) 

 

   

I ship by Small Parcel and Register Airmail from Thailand (7-21 days to most countries) To save you on Shipping & Handling costs I'll combine the item purchased in one invoice.

Please contact me at toy2hand@yahoo.com for the cost of shipping.

วีธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้

Paid to Account
 BankAccount NameAccount TypeBranchAccount No.
Bangkok BankBangkok Bank
Youkonton RatarasarnSavingSeacon Square232-4-14423-3
Kasikorn BankKasikorn Bank
Youkonton RatarasarnSavingRamkhamhaeng 115735-2-19690-2
SCB BankSCB Bank
Youkonton RatarasarnSavingBanglumpoo003-2-24825-0
Bank of AyudhayaBank of Ayudhaya
Youkonton RatarasarnSavingPure Place Ramkhamhaeng 110232-1-29679-2Pay by PayPal.com
   Payment services by PayPal.com (currency : Baht,U.S Dollar,Australian Dollar,Canada Dollar,Euro,Pounds Sterling and Yen) Click here

   PayPal

Order ID : *
Reference :
Name-Last Name : *
Email : *
Telephone Number : *
Amount : *
Paid Date :
Time : :
Remark :
Attach the Slip picture :
(file extension is [ jpg , jpeg , gif ] file size not over 100 Kb)
 
Paid to Account
BankAccount NameAccount TypeBranchAccount No.
Bangkok BankBangkok Bank
Youkonton RatarasarnSavingSeacon Square232-4-14423-3
Kasikorn BankKasikorn Bank
Youkonton RatarasarnSavingRamkhamhaeng 115735-2-19690-2
SCB BankSCB Bank
Youkonton RatarasarnSavingBanglumpoo003-2-24825-0
Bank of AyudhayaBank of Ayudhaya
Youkonton RatarasarnSavingPure Place Ramkhamhaeng 110232-1-29679-2

Hot Product/Service...
Diecast Model Plinth
Price 0.00 USD
Mazda B1600 Pickup, Corgi no.413B1
Price 42.52 USD
Her Majesty
Price 58.65 USD
Hino Aerial Ladder Fire Truck, Tomica no.29 black box
Price 46.92 USD
Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel
Price 41.06 USD
 

Our Services
Home
Product
About Us
Article
Payment
Contact Us
Payment Inform
Toy2hand

Promote Your Page Too
eXTReMe Tracker

Add to My Yahoo!


Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.