ภาษาไทย | English
SignIn!! Article

Web Stat
Open Web 18/12/2006
Last Update 06/11/2020
All Pageviews
All Products/Service 437


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (437)
BANDAI
CORGI
DINKY
HOT WHEELS
LAND ROVER
DAYS GONE-VANGUARDS
MATCHBOX-REGULAR WHEELS
MATCHBOX-SUPERFAST
MATCHBOX-KING SIZE
MATCHBOX-MODELS OF YESTERYEAR
MAJORETTE
MINI
TOMICA
VOLKSWAGEN
SOLIDO
ACCESSORIES
OTHER BRAND
BOOK AND MAGAZINE
FILM TELEVISION RELATED
MILITARY VEHICLES


Product/Service Detail
Product/Service >> Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel

Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel


  อีเมล์บอกเพื่อน
Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel

Code: 001359
Price: 1,400.00 THB (Ref. 41.06 USD)
Description:

In 1963 the Lesney Matchbox King-Size K-10 Aveling Barford Tractor Shovel joined the range, It was only ever painted Turquoise but shades can vary and this colour is also known as 'sea green' by the collecting fraternity. The early issues had a seperately cast air filter mounted on the side of the body which was deleted on the later issues. The drivers seat and steering wheel were a dark red plastic and the hubs on the early issues were unpainted metal which were later changed for red plastic hubs, All models were fitted with black plastic tyres, Behind the rear wheels were a pair of 'hydrosleeves' which were a plastic tube with a tight fitting piston which was attached to the bucket lifting arm which would keep the bucket in the raised position, This was the first of many Matchbox toys to use hydrosleeves, No silver trim was used on this model but it was enhanced with red & white 'Aveling Barford' decals to the sides of the body and an Aveling Barford motif to the front. No Box.


Hot Product/Service...
Diecast Model Plinth
Price 0.00 USD
Mazda B1600 Pickup, Corgi no.413B1
Price 42.52 USD
Her Majesty
Price 58.65 USD
Hino Aerial Ladder Fire Truck, Tomica no.29 black box
Price 46.92 USD
Matchbox King Size No.K10A – Aveling Barford Tractor Shovel
Price 41.06 USD
 

Our Services
Home
Product
About Us
Article
Payment
Contact Us
Payment Inform
Toy2hand

Promote Your Page Too
eXTReMe Tracker

Add to My Yahoo!


Newsletters
Please input email


Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.